natrag EDUKATIVNI SEMINARI - radionice ručnog tkanja na tradicijskim tkalačkim stanovima


 
"Snovanje" konaca za tkanje - demonstracija "snovanja".
Namatanje osnove na tkalački stan
Učenje "prebora po daščici"

Edukativni seminari - radionice ručnog tkanja na tradicijskim tkalačkim stanovima;
TKANJEM DO RUHA;

Seminar organiziramo u dva dijela : POČETNI i NAPREDNI

POČETNI dio radionice obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • kratki osvrt na povijest tkanja kao jednog od najstarijih zanata,
 • upoznavanje sa tkalačkim stanom ui funkcijama njegovih pojedinih dijelova,
 • teoretsko upoznavanje samog procesa ručnog tkanja, snovanje,
 • podvez (skidanje osnove sa snovače),
 • namatanje osnove na tkalački stan,
 • uvođenje osnove u ničemce i brdo,
 • privezivanje osnove,
 • sam proces tkanja po zadanom uzorku,
 • prosto platno u dva nita - temelj za izradu platna za narodne nošnje
 • učenje tehnika prebora (pravi prebor i prebor po daščici).

NAPREDNI dio za polaznike koji su savladali početni dio ili već imaju potrebna znanja od
prije. Ovdje će se raditi:

 • tkanja zahtjevnijih prebora (DUPLANJE),
 • vježbanje i usavršavanje osnovnih procesa tkanja i tehnika,
 • učenje čitanja mustri i predložaka kao i precrtavanje mustri,
 • upoznavanje i rad osnovnih vezova koje pruža tkanje na četverolisnom tkalačkom stanu (KOCKANJE),
 • savladavanje tkanja platna KRIŽAKA i probora po križaku,

Ako ima zainteresiramh za radionicu ŠLINGANJA - bijelog bušenog veza, možete se
informirati više na kontakt brojevima ETNO radione Čehulić.

Termini se određuju prema broju prijavljenih polaznika (ukupno 4 po turnusu)

Sve dodatne informacije na:

Telefon/faks: 01 62 63 091
GSM : 091 524 48 75
e-mail: info@etno-cehulic.hr 
hosting & design NASA ® d.o.o. Copyright © Etno radiona Čehulić 2004