štikanje
 


  
 
 
Štikanje ili šlinganje je tehnika izrade bijelog bušenog veza. Najčešće se štikaju čipke i djelovi ženske nošnje koji idu na glavu ili kao ukrasne čipke na fertunima i djelovima "podrubačke" i "podoblačke".
hosting & design NASA ® d.o.o. Copyright © Etno radiona Čehulić 2004