tkanje platna
 


 

Pod tkanjem podrazumjevamo tkanje seljačkog platna, lanenog, pamučnog i svilenog tipa sa dominantnim tehnikama prebora; prebor po "daščici", prebor "prek na prek", tehnika "duplanja" i tehnika "kockanja". Naglasak je na tkanju i oživljavanju te ponovna izrada već gotovo nestalog platna "križaka" sa svim tehnikama i varijantama izrade ("fertuni" ili "zasloni" - pregače).

hosting & design NASA ® d.o.o. Copyright © Etno radiona Čehulić 2004