vezenje
 


 
 
Vezenje je tehnika aplikacija i ukrašavanja odjevnog narodnog ruha muškog i ženskog tipa karakteristične tehnike ; plosni vez sa svilom ili pamukom.

Plosni vez nalazi se kao podloga na "poculicama".

hosting & design NASA ® d.o.o. Copyright © Etno radiona Čehulić 2004